Przedszkole Miejskie Nr 163 w Łodzi. Dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki

przedszkolalodz.pl
::.. Przedszkole Miejskie Nr 163
 Przedszkole Miejskie Nr 163
ul. Czernika 1/3
92-538 Łódź
tel. 42 67 38 097
fax. 42 67 38 097
Przedszkole Miejskie Nr 163

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Przedszkole zapewnia:
  • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
  • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
  • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
  • poszanowanie praw dziecka
  • funkcjonalne i estetyczne sale zajęć.


  << Przedszkole Miejskie nr 164   Przedszkole Miejskie nr 160 w Łodzi >>
 
Przedszkole Miejskie Nr 163 Łódź. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli.
© Copyright przedszkolalodz.pl